Passion Kommunikation

Databeskyttelsespolitik for Passion Kommunikation

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for virksomheden Passion Kommunikation, herunder bloggen Home Sweet Bornholm.

Virksomheden er dataansvarlig

Virksomheden er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Virksomhedens kontaktoplysninger er:

Passion Kommunikation

CVR: 37677639

Langelinie 2, 3700 Rønne, Bornholm.

Telefon: +45 61673760

Mail: lg@louisegadeberg.dk

 

Du er altid velkommen til at kontakte virksomheden, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

 

Personoplysninger virksomheden behandler

Virksomheden behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder, kilder og samarbejdspartnere
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på evt. modtagere af nyhedsbreve og pressemeddelelser.
 • Oplysninger givet i interviews – enten ifm. optagelse på diktafon, som håndskrevne noter eller som notat på pc.
 • Oplysninger om personens interesser og adfærd på din hjemmeside.
 • Personoplysninger, som personen selv skriver i et kommentarfelt på virksomhedens hjemmeside eller facebookprofil. F.eks. Navn, e-mailadresse og billede på læsere af bloggen Home Sweet Bornholm.

 

Virksomheden bruger personoplysninger til

Virksomheden bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kundens/kildens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse opbevares, så Passion Kommunikation kan komme i kontakt med kunden/kilden.
 • Følgeres/læseres/kilder/kunders/samarbejdspartneres navn og e-mailadresse registreres og opbevares, når vedkommende kommenterer på hjemmesiden passionkommunikation.dk / www.homesweetbornholm.dk, så virksomheden evt. senere kan sende nyhedsmail eller pressemeddelelser til personen
 • Følgeres/læseres/kilder/kunders/samarbejdspartneres interesser og adfærd på virksomhedens hjemmeside bruges til evt. at målrette annoncer, til at måle trafik/adfærd på hjemmesiden eller til at videreudvikle hjemmesiden.
 • Oplysninger, som personen selv har givet i et kommentarfelt, kan evt. bruges af Passion Kommunikation jf. ovenstående punkt.

 

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når Passion Kommunikation behandler personoplysninger om dig, sker det efter interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Virksomhedens interesser, som begrunder behandlingen er:

 • Af almen journalistisk karakter – eller:
 • Nødvendig for Passion Kommunikation kan forfølge en berettiget interesse for at etablere eller opretholde kundeforhold jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse ift. SKAT.
 • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale med kilden/kunden/samarbejdspartneren/læseren.
 • Registrering af navn og e-mail til udsendelse af nyhedsbreve, samt registrering og analysering af interesser og adfærd hos en bruger af en hjemmeside sker på baggrund af et samtykke fra personen jf. accept af cookiepolitik (læs den her) jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a.

 

Videregivelse af personoplysninger

Virksomheden videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis virksomheden er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale

Virksomheden overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Modtagerne er OneDrive/Microsoft, som er beliggende i ?????

Virksomheden kan oplyse [du skal indsætte oplysninger om, hvorvidt Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller i tilfælde af overførsler i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, 47, eller 49, stk. 1, andet afsnit, en henvisning til de fornødne eller passende garantier, og hvordan den registrerede kan opnå en kopi heraf, eller hvor garantierne er blevet gjort tilgængelige]]. WHAT?? J

Dine personoplysninger stammer fra

[Her skal du oplyse om, hvor du har de pågældende oplysninger fra, og om oplysningerne er offentligt tilgængelige. Hvis du ikke kan give konkrete oplysninger, bør der gives generelle oplysninger, fx at du indhenter oplysninger fra virksomheders hjemmeside og offentlige registre mv.]

 

Opbevaring af dine oplysninger

Virksomheden opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning.

Af hensyn til fremtidigt samarbejde, gemmes alle oplysninger i 5 år.

Afmeldes et evt. nyhedsbrev, slettes data dog i denne forbindelse.

De oplysninger, som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

 

Dine rettigheder

Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret at trække dit samtykke tilbage:

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

 

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

 

 • Ret til at få berigtiget dine oplysninger:

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

 

 • Ret til at få slettet dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

 

 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

 • Ret at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

 • Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Passion Kommunikation skriftligt på lg@louisegadeberg.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside

https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over Passion Kommunikations behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Læs Passion Kommunikations cookiepolitik her.